STANDARDE SI PARTENERIATE

Standarde și Parteneriate

Pacienții si familiile lor ne motivează permanent să ne dezvoltăm cunoștințele și abilitățile. Suntem un reper, împreună cu partenerii noștri, în dezvoltarea sistemului de asistență în dependențe si sănătate mintală.

Determinarea fermă a Clinicii No addict pentru standarde înalte și calitate este un proces dinamic, continuu și de îmbunătățire, cu respectarea exigențelor internaționale.

U1 Medicine SRL și Clinica No addict sunt certificate cu Sistemul de Management al Calității care îndeplinește cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015.

Inspirăm credibilitate, siguranță și stabilitate și toate procesele din clinică sunt bine definite, cu protocoale clare, updatate și orientate către asistența de calitate pentru beneficiarii noștri – pacienți, aparținători și parteneri.

Serviciile medicale din clinică sunt acte de performanță continuă, având mereu în focus sănătatea, discreția, confidențialitate și satisfacția pacienților noștri.

Dezvoltăm echilibrat relații cu toate părțile implicate în procesul medical: pacienți, colegi, colaboratori, personal medical, furnizori, conducerea organizației și societatea în ansamblu.

Misiunea Clinicii No addict este de a oferi un parteneriat solid între specialiștii noștri și pacienți și familiile acestora, cu identificarea împreună de soluții personalizate care să îmbine eficient tratamentul medicamentos cu psihoterapia, consilierea specifică, suportul profesionist cu ajustarea permanentă a terapiei la schimbările apărute.

Abordarea No addict este rezultatul experienței și cercetărilor de specialitate, bazată pe metode și tehnici ce și-au demonstrat eficiența în programe similare din întreaga lume.

Clinica No addict are la bază programul național No addict, concept unic în România, dezvoltat de medici psihiatri și este o inițiativă în a oferi asistență specializată complexă de calitate, accesibilă și mulată pe nevoile celor care au probleme legate de sănătatea mintală și adicții, precum și a familiilor acestora, adaptată realităților românești.

Evoluția este parte din ceea ce ne definește. Parteneriatele științifice, cercetarea continuă, noutățile din domeniu sunt de interes pentru managementul și echipa clinicii noastre.

Deschiderea și legăturile științifice cu parteneri prestigioși naționali și internaționali este continuu materializată prin multiple activități și programe orientate către creșterea nivelului de cunoștințe și performanțe profesionale.

Parteneriat si programe cu parteneri de prestigiu în domeniu

Consultații
online