Termeni şi condiţii

Pentru a preîntâmpina orice neînţelegere, te rugăm să citeşti cu atenţie aceşti termeni întrucât conţin informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile dumneavoastră legale atunci când accesaţi site-ul  www.noaddict-clinica.ro.

 1. Termeni / Glosar

În cazul în care decideți să utilizați acest site, acești Termeni și Condiții de Utilizare vă sunt aplicabile și descriu relația dintre dvs. și S.C. U1 MEDICINE SRL, companie înregistrată în România.

“Utilizator” reprezintă orice persoană care a accesează acest site.

“Medic Psihiatru/Psiholog ” reprezintă un utilizator, care creează /susține programări / consultații/Consiliere/Psihoterapie prin intermediul acestui site.

„Furnizorii” reprezintă Medicul Psihiatru/Psihologul ce prestează serviciile de specialitate.

„Site-ul”  reprezintă platforma online accesibila la adresa www.noaddict-clinica.ro “Prestare” reprezintă orice activitate și/sau serviciu care se poate presta în mod legal și legitim în mediul online și/sau într-o locație fizică (sediu, cabinet) sau dacă nu este explicit interzis prin legea țării / statului / teritoriului în cadrul căruia medicul psihiatrul/psihologul își desfășoară activitatea, de către un medic psihiatru/psiholog prestator, prin interacțiunea directă (audio și/sau video și/sau în persoană, într-o locație fizică) cu unul sau mai mulți clienți, independent sau simultan.

“Client” reprezintă un utilizator care solicită unui medic psihiatru/psiholog rezervarea unei programări/consultații prin intermediul acestui site sau un utilizator care participă la o întâlnire online, desfășurată online, sau la o întâlnire în persoană/la cabinet/la sediu desfășurată într-o locație fizică.

“Întâlnire”, “Programare” sau “Consultație” reprezintă o prestare care este listată de către un medic psihiatru/psiholog în vederea consumării și/sau achiziționării de către un client, prin intermediul acestui site.

Întâlnire Online reprezintă orice întâlnire / programare / consultație, gratuită sau plătită, rezervată în cadrul acestui site, care urmează să se desfășoare în mod online, prin interacțiunea video și audio, dintre medicul psihiatru/psiholog și clientul sau clienții săi.

Întâlnire Online Instant reprezintă un tip de întâlnire online caracterizat prin faptul că medicul psihiatru/psihologul îl oferă gratuit unui client al său, pentru care acesta nu trebuie să facă o programare în prealabil.

“Conținut” reprezintă orice material text, grafic, imagini, sunete, produs software, audio, video, informații sau alte materiale.

 1. Introducere

SC U1 Medicine SRL cu sediul în Str. .Mihai Costachescu 13, Et.2, Ap.1, Iasi , telefon 0741 484 484, email contact@noaddict-clinica.ro, având cod unic de înregistrare 38513127, este deţinătorul şi dezvoltatorul www.noaddict-clinica.ro (site), şi a informaţiilor disponibile pe acesta.

SC U1 Medicine SRL  oferă serviciile sale clienților, serviciile pot fi oferite în mediul online, și soluțiile software care permit interacțiunea dintre client și medicul psihiatru/psiholog.

Întâlnirile online dintre utilizatori sunt consumate în timp real, printr-o legătură securizată, nici o altă parte neavând acces și neputând înregistra aceste întâlniri.

Acești Termeni și Condiții de Utilizare fac referire la întregul conținut al acestui site.

Citiți cu atenție toate informațiile și, dacă nu sunteți de acord cu acestea, nu utilizați acest site.

 1. Condiții de utilizare

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord să vă conformați și să răspundeți legal față de termenii și condițiile de utilizare prezentate (în continuare “Condiții de Utilizare”, “Termeni și Condiții” sau derivate), indiferent dacă sunteți sau veți deveni un utilizator al acestui site.

Aceste Condiții de Utilizare stipulează și guvernează accesul și utilizarea de către dvs. a acestui site și reprezintă un acord legal între dvs. și SC U1 Medicine SRL.

În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare, nu aveți nici un drept să utilizați acest site și nici să folosiți în vreun fel informațiile disponibile.

Nerespectarea utilizării acestui site în conformitate cu Termenii și Condițiile de Utilizare poate face obiectul aplicării unor sancțiuni civile și penale.

Site-ul și serviciile reprezintă o platformă online prin care medicul psihiatru/psihologul  pot crea/lista întâlniri/programări/consultații /consiliere/psihoterapie pentru serviiciile practicate iar clienții le pot vizualiza, rezerva, plăti și/sau consuma în mod direct, prin interacțiunea online sau într-o locație fizică.

Înțelegeți și sunteți de acord că, prin utilizarea și accesarea site-lui, descărcând, publicând sau consumând orice conținut pe site, certificați faptul că ați citit, ați înțeles și ați agreat că aceste condiții și termeni de utilizare vă sunt opozabile și doar astfel puteți beneficia de serviciile oferite.

Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare, atunci nu aveți niciun drept să accesați sau să utilizați site-ul sau întregul conținutul.

 1. Modificări și schimbări

SC U1 Medicine SRL își rezervă dreptul, de a modifica și schimba site-ul sau de a modifica acești Termeni și Condiții de Utilizare, în orice moment și fără o notificare prealabilă.

În cazul în care Termenii și Condițiile de Utilizare se vor schimba, vom publica modificările în cadrul site-ului.

Continuarea utilizării serviciilor site-ului după ce am publicat modificarea în cadrul site-ului sau ați fost înștiințat despre aceasta, constituie acceptul dvs. că ați luat la cunoștință despre aceste modificări.

În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările aduse Termenilor și Condițiilor de Utilizare sau acestea nu sunt acceptabile pentru dvs., singura dvs. opțiune o reprezintă încetarea utilizării site-ului.

 1. Condiții de Acces

Site-ul și întregul conținut sunt adresate doar persoanelor care au împlinit deja vârsta de 18 ani.

Orice accesare sau utilizare a site-ului de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani este complet interzisă.

Prin utilizarea site-ului confirmați și garantați faptul că aveți vârsta de 18 ani la data respectivei accesări.

Sunteți de acord și agreați că SC U1 Medicine SRL va folosi informațiile dvs. personale, cum ar fi numele, prenumele și data nașterii.

 1. Programări / Consultații

Pentru a putea realiza o Programare, va trebui să furnizezi următoarele informații, fără însă a se limita la: data și ora de start, durata, tipul întâlnirii (online sau la cabinet). Prețul pe care clientul îl va achita și moneda în cazul sesiunilor non-gratuite, etc.

 1. Rezervarea Consultațiilor, Condiții Financiare și de Plată

Prețul  reprezintă valoarea pe care furnizorul o percepe când realizează o consultație, sumă pe care clientul o plătește în momentul definitivării procesului de rezervare .

Data de Start a Consultației reprezintă data, ora și minutul selectat de către furnizor în momentul în care realizează o  programare. Această dată nu trebuie confundată cu Data de Inițierii Sesiunii.

Durata Sesiunii reprezintă intervalul de timp, în minute, stabilit de către furnizor în momentul în care a realizat programarea.

Data Inițierii Sesiunii reprezintă data, ora, minutul și secunda la care consultația programată a fost inițiată/pornită de către unul din utilizatorii acesteia. Data Inițierii Sesiunii va fi cuprinsă întotdeauna în intervalul Data de Start a Sesiunii minus Perioada de Grație.

Data de Final a Sesiunii reprezintă data, ora și minutul la care o consultație ar trebui să fie finalizată și este calculată ca Data de Start a Sesiunii la care se adaugă Durata Sesiunii stabilită pentru aceasta.

În momentul în care o consultație este rezervată și plătită cu succes de către client, SC U1 Medicine SRL vă va informă despre acest lucru printr-un email care va conține toate detaliile cu privire la serviciul cumpărat, clientul care a cumpărat, identificatorul unic al tranzacției de plată, tipul întâlnirii (online), etc

Entitatea autorizata să presteze servicii de procesare a plăților online și de stocare a datelor de card este Netopia SRL, RO15565496, J40/9170/2003, Bld. Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, etaj 4, București, sector 2, 021901, Romania.

Regulile care certifică faptul că o întâlnire online, desfășurată prin interacțiunea audio și/sau video direct în cadrul site-ului, și, astfel, serviciul practicat s-au consumat cu succes sunt:

 • Întâlnirea/Consultație online a fost inițiată iar ambii utilizatori au confirmat închiderea acesteia. Acest lucru se întâmplă atunci când unul din utilizatori a cerut celuilalt închiderea sesiunii, iar acesta din urmă a confirmat, prin selectarea opțiunii respective, că este de acord cu finalizarea acesteia;
 • Întâlnirea/Consultația online a fost inițiată, clientul a intrat cel puțin o dată în întâlnire iar medicul psihiatru/psihologul a participat pentru cel puțin un număr de minute egal cu Durata Sesiunii/Programării din care se scade Perioada de Grație;
 • Întâlnirea/Consultația online a fost inițiată, medicul psihiatru/psihologul a participat în întâlnire pentru cel puțin Perioada de Grație, calculată de la Data de Start a Sesiunii, și a ieșit din întâlnire înainte ca clientul să intre pentru prima dată.

În cazul în care niciuna din regulile de mai sus nu este întrunită,  SC U1 Medicine SRL  va efectua în mod automat restituirea către client a Prețului.

 1. Anularea și Reprogramarea Consultațiilor și Restituirea sumelor

În cazul în care, din diferite motive, furnizorul nu mai poate participa la o programare / consultație plătită de către client, acesta are la dispoziție două opțiuni:

 • Poate anula consultația cu minim 2 ore înainte de data de start a acesteia. În acest caz, SC U1 Medicine SRL va efectua restituirea către client a Prețului.
 • Poate cere reprogramarea consultației respective pentru o altă dată, cu minim 2 ore înainte de data de start a acesteia. Dacă o reprogramare nu este confirmată de către client,  SC U1 Medicine SRL  va efectua  restituirea către client a Prețului.

Clientul va fi notificat cu privire la anularea consultației sale.

 

În cazul în care, din diferite motive, clientul nu mai poate participa la o programare / consultație plătită de către client, acesta poate cere

 • Reprogramarea sesiunii respective pentru o altă dată.
 • Reprogramarea se poate iniția cu până la 2 ore înainte de data de start a acesteia.

Dacă o reprogramare nu este confirmată de către furnizor,ci anulată cu până la 2 ore înainte de programare,  SC U1 Medicine SRL va efectua restituirea către client a Prețului.

 1. Desfășurarea Consultației
 • Înainte de întâlnire

Consultațiile directe online, trebuie pregătite din timp și cu atenție.

Este important ca înainte de întâlnire să vă asigurați că totul va decurge normal și că nu vor exista, în cazul sesiunilor online, probleme legate de:

 • Echipamentele Dvs. (cameră video, microfon, etc)
 • Conexiunea Dvs. la internet;
 • Dar și de locația din care o să participați în cadrul întâlnirii online.

Astfel, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul consultațiilor online:

 • Aveți instalat, configurat și veți folosi întotdeauna o cameră web și un microfon și că acestea funcționează corespunzător;
 • Aveți o conexiune la internet stabilă și de mare viteză care permite traficul de conținut video și audio. Discutați cu furnizorul dvs. de servicii de internet despre capabilitățile rețelei dvs. și dacă acesta garantează trafic video și audio;
 • În cazul în care decideți să utilizați o conexiune mobilă la internet (rețea celulară), aveți o conexiune stabilă la rețea și de mare viteză (4G) care funcționează fără întreruperi. Asigurați-va de viteza de transfer și de capabilitățile/limitele accesului la internet puse la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii;
 • Veți participa în cadrul unei consultații dintr-un loc sigur, stabil și care nu este în mișcare (automobil, tren, avion, ambarcațiune/vapor sau orice alt mijloc de transport sau de agrement);
 • Este responsabilitatea dvs. directă să va asigurați de buna funcționare a tuturor echipamentelor necesare inițierii și desfășurării optime a unei consultații online;
 • În cazul în care ceva nu va funcționa corect și sunteți în imposibilitatea de a iniția, participa și/sau continua în cadrul unei consultații, este responsabilitatea dvs. SC U1 Medicine SRL directă, neavând nicio răspundere sau obligație.

Există posibilitatea ca în cazul unei funcționari neconforme clientul să ofere un review critic la adresa furnizorului..

 • Inițierea

Orice Consultație Online rezervată și/sau achiziționată devine eligibilă pentru a fi inițiată în intervalul cuprins între Data de Start a Consultației, din care se scade Perioada de Grație, și Data de Final a Consultației. De exemplu, dacă, să presupunem că, data de Start este 10.12.2020 ora 13:00 iar Perioada de Grație este de 10 minute, sesiunea online devine eligibilă și poate fi începută în intervalul 10.12.2020 ora 12:50 – 10.12.2020 ora 12:30.

În consecință, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Data inițierii Consultației este cuprinsă în intervalul dintre data de start a consultației minus perioada de grație ( 10 min ) și doar începând cu respectiva dată puteți iniția și avea acces în cadrul consultației online;
 • În cazul în care consultația este inițiată între data de start minus perioada de grație, respectiva perioadă se consideră parte integrantă din consultația propriu-zisă, astfel că toate drepturile și obligațiile părților vor fi în vigoare și pe durata acesteia.
 • În cazul în care consultația respectivă nu este inițiată de niciunul dintre utilizatori, se va declanșa returnarea către client a Prețului.
 • Desfășurarea

În momentul în care, în cadrul unei consultații inițiate, se află 2 participanți, consultația respectivă se consideră a se afla în desfășurare.

Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Pe toată durata consultației online vă aflați într-un loc sigur, stabil și care nu este în mișcare (automobil, tren, avion, vapor sau orice alt mijloc de transport sau de agrement)
 • Odată ce consultația online a fost inițiată, doar cei conectați în cadrul aceștia pot vizualiza imaginile și recepționa sunetele (semnalul video și audio) și nicio altă parte nu va putea realiza acest lucru;
 • Aveți obligația, atât ca furnizor cât și ca client, să depuneți toate diligențele și eforturile și să luați toate măsurile și acțiunile pentru a realiză, în timpul consultației, scopul pentru care aceasta a fost listată, rezervată, plătită, inițiată și aflată în desfășurare;
 • În cazul sesiunilor online, semnalul video și audio nu se înregistrează de către SC U1 Medicine SRL și nici de niciun alt partener al acestuia, comunicația realizându-se în mod direct între echipamentele folosite de utilizatori. Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că semnalul video și audio nu este generat de către SC U1 Medicine SRL , nu se realizează cu ajutorul echipamentelor sale iar site-ul facilitează doar conectarea în cadrul consultaţiei Sunteți singurii răspunzători de calitatea conținutului video și audio, SC U1 Medicine SRL neavând nicio responsabilitate în acest sens. Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că echipamentele pe care le utilizați (stația de lucru/computer-ul/echipamentul utilizat pentru accesarea site-ului, camera video, microfonul, etc) pentru inițierea și desfășurarea consultației online sunt cele care pot influența calitatea conținutului video și audio;
 • Nu veți abuza de utilizarea funcționalităților de oprire a camerei video și a microfonului în cadrul consultației online. Înțelegeți și sunteți de acord că doar o consultație fără întreruperi ale conținutului video și audio poate realiza scopul pentru care a fost listată, rezervată și plătită. Constituie obligația dvs. principală și minim-necesară ca o întâlnire să se desfășoare fără întreruperi ale conținutului video și/sau audio;
 • Să nu aveți un comportament perturbator, abuziv sau de hârțuire și în timpul desfășurării sesiunilor online.

Pe tot parcursul desfășurării consultației, vă obligați să nu postați, încărcați, publicați, transmiteți conținut audio și/sau video care:

 • Încalcă sau aduce atingere patentelor de invenție, drepturilor de autor, mărcilor comerciale, secretelor comerciale, drepturilor morale sau oricăror altor drepturi de proprietate intelectuală, drepturilor de publicitate sau a vieții private a terților;
 • Încalcă sau încurajează orice comportament care ar putea duce la încălcarea legilor, reglementărilor, regulamentelor; etc;
 • Este fals, fraudulos, înșelător (în mod direct sau prin omisiune);
 • Este defăimător, obscen, pornografic, vulgar sau ofensator;
 • Promovează discriminarea, rasismul, ură, hărțuirea sau vătămarea indivizilor sau a unui grup de indivizi;
 • Este violent, amenințător sau care promovează activități sau substanțe ilegale.

Nu aveți dreptul de a înregistra/stoca/distribui, prin orice mijloace, conținutul video și audio al consultației online.

Nu aveți dreptul de a înregistra / stoca / distribui, prin orice mijloc conținutul Consultației.

 • Încheierea

O sesiune aflată în desfășurare se poate încheia numai după ce acesta și-a atins scopul pentru care a fost listată, rezervată, plătită și/sau inițiată și, de aceea, părțile garantează că vor participa în cadrul consultației cât mai mult timp posibil, în limitele duratei fiecărei consultații (durata minimă a unei consultații este de 20 minute) pentru realizarea acestuia.

De asemenea, o sesiune online se poate încheia prin ajungerea la termenul pentru care a fost inițiată.

SC U1 Medicine SRL înțelege faptul că, în anumite cazuri, o consultație online se poate prelungi peste Durata pentru care a fost creată și de aceea orice sesiune aflată în desfășurare se prelungește în mod automat cu Perioada de Grație.

Astfel, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul consultațiilor online:

 • O întâlnire încheiată de comun acord, ca urmare a inițierii/trimiterii unei astfel de cereri de încheiere de către o parte și acceptarea cereri respective de către cealaltă parte, se consideră că și-a atins scopul pentru care a fost listat, rezervată, plătită, inițiată și aflată în desfășurare.

De asemenea, o sesiune online se consideră că și-a atins scopul și în următoarele cazuri:

 • Consultația a fost inițiată, clientul a intrat cel puțin o dată în întâlnire iar medicul psihiatru / psihologul a participat pentru cel puțin un număr de minute egal cu durata sesiunii/programării din care se scade perioada de grație;
 • Consultația a fost inițiată, iar medicul psihiatru/psihologul a participat în întâlnire pentru cel puțin Perioada de grație, calculată de la Data de Start a Consultației, înainte ca clientul să intre în întâlnire.

Perioadă de grație se consideră parte integrantă din consultația pe care o prelungește automat, astfel că toate drepturile și obligațiile părților, vor rămâne în vigoare și pe durata acesteia.

În cazul în care, din neatenție, greșeală, omisiune sau cu bună intenție veți închide fereastra se considera ca ați părăsit o sesiune online, timpul petrecut în afara ședinței contorizându-se în mod individual de timpul petrecut în cadrul acesteia.

În cazul în care consultația online se va închide din cauze externe și independente de voința dvs. (pană de curent electric, sistarea serviciilor de acces la internet, cauză majoră, calamități naturale, etc), acest lucru nu se poate individualiza și trata diferit de cazurile în care decideți, sau din greșeală, închideți sesiunea. Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că SC U1 Medicine SRL:

 • Nu este și nu poate fi responsabil în niciun fel pentru astfel de cazuri, evenimente externe, calamități naturale, stări excepționale, cauze majore, etc;
 • Nu va oferi nici o compensație, cu privire și în legătură cu consultația în cauză. În cazul în care părțile decid să compenseze în vreun fel consultația respectivă, modul în care acest lucru se va realiza nu va putea fi opozabil în niciun fel SC U1 Medicine SRL.
 • Reconectarea

Întrucât utilizatorii au obligația consultațiilor, rezervate și/sau plătite să își atingă scopul pentru care au fost inițiate și se află în desfășurare înțelegeți, recunoașteți, garantați și sunteți de acord că în caz de deconectare a unei sesiuni online:

 • Să depuneți toate diligențele și eforturile și să luați toate măsurile și acțiunile pentru a vă reconecta cât mai repede posibil în cadrul sesiunii online;
 • Să identificați cauza care a determinat deconectarea și să depuneți toate diligențele și eforturile și să luați toate măsurile și acțiunile pentru a remedia, reface și preveni astfel de situații, astfel încât următoarele consultații să nu mai fie afectate de aceasta.

       10.Conduită

Înțelegeți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor, regulilor, reglementărilor și obligațiile fiscale care vi se pot aplica. Astfel, nu aveți dreptul și sunteți de acord să:

 • Nu încălcați nicio lege locală, statală, provincială, națională sau de altă natură sau orice decizie a unei instanțe judecătorești în legătură cu activitatea desfășurată de dvs. și a politicilor care reglementează regimul Taxelor și Impozitelor;
 • Nu aduceți atingeri, în niciun mod și de orice fel, prin utilizarea neautorizată a conținutului site-ului.
 • Nu copiați, stocați, accesați, utilizați orice informație de pe site, în scopuri care nu explicit permise prin acești Termeni și Condiții;
 • Să nu aveți un comportament perturbator, abuziv sau de hărțuire în utilizarea site-ului.

Să nu postați, încărcați, publicați, transmiteți conținut care:

 • Încalcă sau aduce atingere patentelor de invenție, drepturilor de autor, mărcilor comerciale, secretelor comerciale, drepturilor morale sau oricăror altor drepturi de proprietate intelectuală, drepturilor de publicitate sau a vieții private a terților;
 • Încalcă sau încurajează orice comportament care ar putea duce la încălcarea legilor, reglementărilor, regulamentelor; etc;
 • Este fals, fraudulos, înșelător (în mod direct sau prin omisiune);
 • Este defăimător, obscen, pornografic, vulgar sau ofensator;
 • Promovează discriminarea, rasismul, ură, hărțuirea sau vătămarea indivizilor sau a unui grup de indivizi;
 • Este violent, amenințător sau care promovează activități sau substanțe ilegale.

Ca client, să nu acceptați și nici să nu realizați o plată, pentru serviciile practicate de medicul psihiatru/psiholog,  în afara site-ului. În cazul în care realizați acest lucru, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Încălcați acești Termeni și Condiții;
 • Acceptați toate responsabilitățile pentru o astfel de plată;
 • Înțelegeți faptul că SC U1 Medicine SRL nu face parte și nu are nicio responsabilitate legată de respectiva plată.

      11.Politici de confidențialitate

Politica de Confidențialitate face parte integranta din Termenii și Condițiile prezente, constituind Acorduri juridice obligatorii pentru părţi.

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Politica de Confidențialitate, care poate fi actualizata periodic, guvernează modul în care SC U1 Medicine SRL utilizează datele dvs. personale.

      12.Dispoziții finale

Acești Termeni și Condiții constituie Acordul și înțelegerea exclusivă și totală dintre SC U1 Medicine SRL și dvs. cu privire la utilizarea site-ului.

De asemenea, acest Acord elimină și înlocuiește toate înțelegerile anterioare, scrise sau orale, dintre dvs. și SC U1 Medicine SRL privind consultațiile online rezervate și / sau plătite.

      13.Jurisdicție și soluționarea litigiilor

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația românească și cea a Uniunii Europene. Orice divergență apărută între părți se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se vor adresa instanțelor de judecată competente din Iaşi cu excepția situațiilor în care legea prevede în mod expres și imperativ competența altei instanțe de judecată. Totodată, utilizatorul este informat și ca are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (B-dul. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București, office@anpc.ro) sau apela la mediere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu completările și modificările ulterioare.

      14.Comunicare

În cazul în care aveți nelămuriri, neclarități sau pentru orice întrebări legate de Termenii și Condițiile de utilizare, va rugăm să ne contactați la contact@noaddict-clinica.ro

Consultații
online