Reabilitare

Confidențialitate – unde facem diferența

La Clinica No addict comunicarea şi interacţiunile sunt foarte profunde şi au o mare intensitate. Pacienții și familiile vorbesc despre suferinţele lor, despre problemele personale şi sunt în cautarea unui nou stil de viaţă mai sănătos şi constructiv.

În timpul discuţiilor trebuie să existe garanţia că ceea ce dezvăluie are caracter confidenţial. Mai ales că Clinica No addict organizează și grupuri de suport în adicții pentru beneficiari și familii.

Acesta nu este un grup de oameni ce dau lecţii în ceea ce priveşte promovarea sănătăţii în comunitatea locală sau pe probleme legate de substanțe. Evident, o anumită curiozitate poate apărea în comunitatea ceea ce poate fi mai mult sau mai puţin pozitiv pentru comunitatea No addict, însă întâlnirile trebuie frecventate de acele familii dornice să-şi împărtăşească problemele şi experienţa, să asiste şi să stimuleze celelalte familii. Sigur că acest proces nu poate avea loc dacă la întâlnire iau parte şi vizitatorii ocazionali. Familiile încearcă să-şi analizeze comportamentul care le-a adus atâtea probleme şi dificultăţi în trecut. Totuşi, chiar şi atunci când membrii nu discută despre problemele lor fac o oarecare referire la aspecte de ordin personal.

De accea, la Clinica No addict confidențialitatea este o deviză și este consimțită de către toți beneficiarii de servicii sau suport ai clinicii.

Evaluarea

  • Specialiștii No addict sunt profesioniști dedicați, cu cunoștințe și abilități în evaluarea, analiza și stabilirea planului terapeutic . Evaluarea holistică No addict implică atât anamneză detaliată, obținerea de informații și de la aparținători cât și examen psihiatric/psihologic sau alte analize sau investigații paraclinice necesare pentru stabilirea cu fidelitate a diagnosticului și tratamentului complex corespunzător.Utilizăm, pe lângă criteriile de diagnostic uzuale, cele mai noi și validate științific scale psihometrice sau alte instrumente puternice de diagnostic pentru decelarea eventualelor caracteristici psihopatologice. Trainingul continuu și upgradarea permanentă a specialiștilor No addict reprezintă o realitate solidă care definește caracterul profesionist și validat empiric al intervențiilor noastre.

Tratamentul și abordarea No addict

La Clinica No addict considerăm că fără repere clare de diagnostic și fără implicarea activă a pacientului și familiei nu poate fi atins potențialul maxim de recuperare și de aceea încurajăm și susținem un parteneriat, o alianță terapeutică solidă chiar de la început.

Pentru tratament nu e importantă numai abstinenţa. Fără abstinenţă nu se poate obţine schimbarea și evoluțiaa personală, pe de altă parte, acestea nu pot fi obţinute numai prin abstinenţă.

Abordarea No addict prezintă, într-o manieră nonconformistă, directă, nesofisticată lingvistic dar bazată pe o înțelegere profundă a fenomenului adicțiilor  și tulburărilor psihice, repere de recunoaștere, pașii de urmat, recomandări precum și metode de gestionare practică. De asemenea, conceptul No addict aduce și exemple și experiențe extrem de utile pentru beneficiari în înțelegerea profundă a dimensiunilor dependenței – ca pierdere a libertății față de substanța/comportamentul respectiv.

Tratamentele recomandate în Clinica No addict sunt atent selecționate și personalizate, cunoștințele, profesionalismul și experiența clinică combinându-se cu calitățile de empatie, implicare, dedicație într-un cadru de excepție și în condiții de confidențialitate.

Suntem pregătiți și utilizăm ultimele achiziții științifice medicale ale ghidurilor și tratatelor internaționale               psihoterapia, consilierea specifică, suportul profesionist cu ajustarea permanentă a terapiei la schimbările apărute.

La Clinica No addict, în spiritul parteneriatului bazat pe sinceritate, nu vă promitem ceea ce nu putem face și nu vă garantăm reușita. Dar vă asigurăm că vom face tot ceea ce stă în puterea noastră și vom folosi întreaga expertiză și experiență clinică pentru a vă ajuta cu profesionalism și dedicație în parcursul de recuperare/reabilitare.

Scopul Clinicii No addict nu este de a oferi servicii standard, ci de a fi un punct de referință, un suport solid în parcursul de schimbare a stilului de viață.

Consultații
online